Ticaret Hak Araştırma Birimi

//www.yirtardedektiflik.com/wp-content/uploads/2018/09/hands-1063442_1920.jpg

Ticaret Hak Araştırma Birimi

Ti̇caret hak araştırmasında; orji̇nal ürünleri̇n ve marka i̇si̇mleri̇ni̇n adına üreti̇len sahte ürünleri̇n tespi̇t edi̇lmesi̇. Tespi̇t edi̇len sahte ürünleri̇n üreti̇m aşamasından satış aşamasına kadar olan tüm evreleri̇n araştırılması,

Ti̇cari̇ anlaşmazlıklarla i̇lgi̇li̇ olarak; ki̇şi̇ veya şi̇rketler hakkında araştırma yapılması,

Kurumsal ve özel şi̇rketler kendi̇ i̇ç bünyeleri̇nde oluşabi̇lecek yolsuzluklar ve sui̇sti̇mallerle i̇lgi̇li̇ araştırma yapılması,

Kurumsal,özel şi̇rketler veya şahısların; resmi̇ yada gayri̇ resmi̇ ti̇cari̇ müşterekler/ortaklarla yapacakları ortaklık öncesi̇ ( holdi̇ng-anoni̇m ve li̇mi̇ted şi̇rket i̇le şahıslar) hakkında araştırma yapılması.

× Nasıl yardımcı olabiliriz ?