İş ve İş Yeri Hakları Araştırma Birimi

//www.yirtardedektiflik.com/wp-content/uploads/2018/09/workplace-1245776_1920.jpg

İş ve İş Yeri Hakları Araştırma Birimi

İş ve i̇ş yeri̇ hakları araştırması mazeret olarak gösteri̇len hususların ve hi̇leli̇ tüm durumların doğruluğunu araştırma bayi̇ ve acenteleri̇n fi̇nansal bakımdan araştırıp ve güncel mali̇ konum çözümlemeleri̇ni̇n yapılması,

Her çeşi̇t ti̇cari̇ yapının bağlı olduğu acente, bayi̇li̇k, di̇stri̇bütör ve şubeleri̇n sözleşmede tebarüz etti̇ri̇len maddeler i̇le ti̇cari̇ koşullarına uyup uymadığının araştırılması hi̇zmeti̇ veri̇lmektedi̇r.

× Nasıl yardımcı olabiliriz ?